Neuropsykiatriska Utredningar

Misstänker du att ditt barn eller tonåring har autism eller ADHD eller om du undrar kring ditt barns begåvning/inlärningsförmåga, eller om du själv har behov av neuropsykiatrisk utredning ?

Evidentia Psykologi hjälper dig med att få de svar du behöver.

Om du bor i Dalarna och har fått en remiss för neuropsykiatrisk utredning inom vuxenpsykiatrin

Screening inför utredning

Boka en tid hos våra psykologer direkt via vårt bokningssystem. I samtalet vägleder vi dig rätt.

Eller om du redan är säker på att det är en utredning som behövs maila info@evidentiapsykologi.se eller ring 08-193550 för bokning av tid.

Hur går en utredning till?

Före utredningen kontaktar vi dig och ser till att du har all information du behöver. Du får tider för alla möten, frågeformulär att fylla i och ser till att du är förberedd inför att utredningen startar i gång. 

Utredningen görs av psykolog och läkare tillsammans med dig och dina anhöriga. Psykologiska tester görs tillsammans med psykolog där vi kartlägger dina styrkor och utmaningar. Under läkarbesöket fokuserar vi på din psykiska och fysiska hälsa genom livet.

Efter utredningen träffar du din psykolog för återgivning där vi beskriver vad som framkommit i utredningen och vad för rekommendationer som passar just dig. Vi vägleder dig kring vägar och strategier framåt.  

UTREDNING BARN

Vi gör alltid breda utredningar av ADHD, autism och intellektuella variationer och vi tar alltid hänsyn till samsjuklighet som är vanlig hos barn och unga. Utifrån behov och frågeställning skräddarsyr vi alltid både utredning och rekommendationer för just ditt barn. Efter avslutad utredning görs även återgivning till förskolan/skolan.

UTREDNING VUXNA

Vi gör alltid breda utredningar av ADHD, autism och intellektuella variationer och vi tar alltid hänsyn till andra tillstånd som ångest, depression, ätstörning eller tvångssyndrom. Utifrån behov och frågeställning skräddarsyr vi alltid både utredning och rekommendationer för just dig.

Begåvningsbedömning

För att ta reda på IQ-nivån på ett tillförlitligt sätt görs testning hos psykolog med ett standardiserat begåvningstest. Begåvningsbedömning inklusive återkoppling muntligt och skriftligt till barn och föräldrar.

9 900 kronor
Återkoppling skola 2500 kr (digitalt)

Utredning second opinion/omprövning av diagnos

Vill du uppdatera en äldre utredning, har dina symtom förändrats över tid eller vill du få ett utomstående utredningsteams ögon på din utredning, diagnos eller behandling? Känner du inte längre igen dig i din diagnos. Vill du att din diagnos skall avskrivas. Vi kan hjälpa dig med att göra en utredning där vi omprövar din diagnos.

28 500 kronor

FORMULÄR OCH DOKUMENT DU KAN BEHÖVA


(Klicka på länken för att ladda ned eller skriva ut)

5-15 R : NORDISKT FORMULÄR FÖR UTREDNING AV BARNS OCH UNGAS UTVECKLING OCH BETEENDE:

– Föraldrarversion

– Lärarformulär