IKBT (internetbaserad kogNITIV BETEENDETERAPI)

Evidentia Psykologi erbjuder internetbaserade behandlingsprogram för vuxna. Vi behandlar depression, oro, ångest, stress samt sömnproblem. 

Behandlingen består av texter, filmer och övningar som är uppdelade i avsnitt som du går igenom under 8–10 veckor.

Varje vecka har du också kontakt med din personliga behandlare via programmets chattfunktion.

Behandlingsprogrammen bygger alla på Kognitiv Beteendeterapi (KBT), vilket är den metod med mest forskningsstöd inom webbaserad behandling.

Med hjälp av texter, filmer, bilder och övningar är behandlingsprogrammen lättillgängliga och motiverande att arbeta med.

De program vi erbjuder är:

OROSHJÄLPEN®

Oroshjälpen består av sju avsnitt och behandlingstiden är tio veckor. Programmet är utformat för personer med generaliserad ångest och innehåller verktyg för att förstå och bryta oron och minska dess påverkan på vardagen.

SOVHJÄLPEN®

Sovhjälpen består av sju avsnitt och behandlingstiden är tio veckor. Behandlingsprogrammet är utformat för personer med sömnrelaterade besvär, inklusive insomni.

ÅNGESTHJÄLPEN®

Ångesthjälpen består av åtta avsnitt och behandlingstiden är tio veckor. Programmet är utformat för personer med olika sorters ångest, exempelvis social fobi, paniksyndrom, torgskräck/agorafobi, generaliserad ångest, hälsoångest eller prestationsångest.

DEPRESSIONSHJÄLPEN®

Depressionshjälpen består av sju avsnitt och behandlingstiden är tio veckor. Behandlingsprogrammet är utformat för personer med egentlig depression och syftar till att förbättra det allmänna måendet.

STRESSHJÄLPEN®

Stresshjälpen består av sex avsnitt och behandlingstiden är åtta veckor. Stresshjälpen innehåller en uppsättning olika verktyg för att kunna hantera och leva med stress i vardagen på ett fungerande sätt.

PRIS

Pris per program 6000 kronor för privatbetalande.

Är du listad hos någon av våra samarbetspartners och är intresserad av genomgå ett av programmen meddela din husläkare för remittering till oss.

Vill du veta mer kontakta oss på info@evidentiapsykologi.se 08 19 35 50.