Föräldrastöd

Vi erbjuder föräldrastöd där fokus ligger på att hitta strategier för att skapa ett bättre klimat hemma och därmed minska tjat och konflikter. Barn kan vara svåra i perioder, testa gränser och pocka på uppmärksamhet.  Det som tidigare fungerat kanske inte fungerar längre. 

Vi vägleder, ger råd och stödjer dig/er i föräldraskapets utmaningar. Ibland är det motiverat att föräldrar kommer själva och ibland kan barnet närvara under vissa delar av besöket. Vi erbjuder även familjesamtal när vi bedömer det vara som mest hjälpsamt. Föräldrars medverkan i barnets behandling är en viktig framgångsfaktor.

Många gånger kan det vara viktigt att få diskutera strategier och förhållningssätt med någon utanför familjen och/eller vänkretsen för att få mer ork och bekräftelse samt förslag på förändring. Forskningsstudier visar att det effektivaste sättet för föräldrar att minska konflikter och problembeteenden är att ha en god relation präglad av värme med tid för varandra samt fokus på det som fungerar bra. Ibland kan man som förälder behöva stöd för att hitta vägen dit.

Vi erbjuder även föräldrastöd vid till exempel återkommande problem som man som förälder kan ställas inför. Detta kan konkret innebära att man får stöd i hur man ska hantera de utmaningar som ens barn ställs inför vid till exempel dagis- och skolstart eller stöd i att hantera utåtagerande barn eller barn med speciella diagnoser. Vi har lång erfarenhet av att arbeta terapeutiskt med barn, ungdomar och föräldrar.  Speciellt barn med utåtagerande beteenden och/eller neuropsykiatriska svårigheter som till exempel ADHD eller svårigheter inom autismsspektrat.

Eftersom den till synes slitna klyschan att ”små barn är små problem och ”stora barn är stora problem” visar sig vara en sanning för många, så är det också vanligt att människor som har barn i tonåren behöver extra stöd i föräldrarollen i och med de prövningar som denna ålder kan innebära. Föräldrar kan också ha konkreta frågor om till exempel barns beteenden och utveckling i stort.

Psykolog 

  • Adriana Lindström
  • Stina Westman
  • Paulina Waldén
  • Sonja Khodadad Zadeh

Vi kan hjälpa till med:

  • En förbättrad relation till ditt barn. 
  • Möjlighet till minskade konflikter och bråk. 
  • Fler positiva stunder. 
  • Fler möjliga tillvägagångssätt för att bemöta ditt barn. 
  • En ökad förståelse för ditt barn. 
  • Parterapi när relationen mellan föräldrarna är ansträngd. 

Kontakta gärna oss via mail eller telefon om du/ni har funderingar samt för att boka tid.

Pris

1 700 kronor/besök, 60 min.

Återbud/uteblivande.
Vid uteblivande och återbud mindre än 24 timmar före besökstiden utgår full debitering för besöket. Vid akut sjukdom utgår inte debitering vid uppvisande av läkarintyg.