Företagsvård

Vi hjälper företag och deras medarbetare till ökat välmående. Investera i hälsa på arbetsplatsen och minska ohälsan. Ni kan kontakta oss för mer förebyggande insatser för medarbetare och i krissituationer.

Vi erbjuder professionellt bemötande med värme av våra kompetenta psykologer, psykoterapeuter. Vi genomför även utredningar, t.ex. ADHD/Autism på uppdrag av Företag.

Kontakta oss för mer information:
info@evidentiapsykologi.se
08 19 35 50.

Vi hade aldrig kunnat förvänta oss ett så bra samarbete. Det har verkligen överträffat våra förväntningar

Pris

Offert ges efter samtal kring upplägg.