Företagsvård

Vi hjälper er som företag och era medarbetare till ett ökat välmående. Investera i hälsa på arbetsplatsen för att på så sätt minska ohälsan. Ni kan kontakta oss för mer förebyggande insatser för medarbetare eller om ni är i behov av att hantera uppkomna krissituationer.

Vi erbjuder professionellt bemötande av våra kompetenta psykologer och psykoterapeuter. Alla som jobbar hos oss har lång erfarenhet och vi skräddarsyr upplägg efter era krav och behov. 

Vi genomför även utredningar, t.ex. ADHD/Autism på uppdrag av er som företag.

Kontakta gärna oss för mer information:
info@evidentiapsykologi.se
08 19 35 50.

Vi hade aldrig kunnat förvänta oss ett så bra samarbete. Det har verkligen överträffat våra förväntningar

Pris

Offert ges efter samtal kring upplägg.