barn och ungdomar

Psykisk ohälsa hos barn och unga är ett växande problem i samhället och ett område vi brinner för. Vi har lång erfarenhet och vill fortsätta bidra till att öka välbefinnandet hos barn och unga.

Vi erbjuder privat psykoterapi för barn och ungdomar:

Vårdnadshavare är alltid involverade i behandlingen. Vårt arbete utgår ifrån evidensbaserade metoder inom kognitiv beteendeterapi (KBT) för varje specifik frågeställning. KBT för barn och ungdomar bygger på samma grundläggande principer som KBT för vuxna. I bland är det bästa för att nå en förändring att arbeta bara via föräldrar, då kallas behandlingen för föräldrastöd.

KBT är en strukturerad, målinriktad behandlingsform med färdighetsträning, hemuppgifter och kontinuerlig uppföljning. Tonvikten i terapin ligger på samspelet mellan individ och aktuell omgivning. KBT-terapi förutsätter ett aktivt samarbete mellan terapeut och klient men anpassningar görs alltid utifrån barnets/ungdomens specifika utvecklingsnivå.  Längden på en KBT- terapisession varierar beroende på individen och problematiken men generellt kan man nå stora förändringar med 10-20 samtal men ibland behövs det färre medan andra tillfällen kanske några fler.

Läs mer på kbt.nu

Avbokning senast 24 timmar före besöket, därefter betalas priset för hela sessionen.

Behandlare

 • Stina Westman
 • Sonja Khodadad Zadeh
 • Adriana Lindström
 • Paulina Waldén

Vi erbjuder:

 • Bedömning
 • Rådgivning
 • Behandling av psykisk ohälsa hos barn, ungdomar och familjer.
 • Föräldrastöd
 • Neuropsykiatriska utredningar med frågeställning ADHD/Autism/IF/Bred barnpsykiatrisk bedömning.

Kontakten inleds med 1-3 bedömnings samtal där svårigheterna kartläggs. Till första besöket ser vi helst att vårdnadshavare kommer tillsammans med barnet eller ungdomen om inte annat överenskommits.

Vi tar inte emot akuta psykiatriska ärenden. Vid akut behov hänvisas till BUP En väg in vardagar mellan kl.08:00-16:00, tfn: 08-514 524 50. På kvällar, nätter och helger BUP Akutenhet

tfn: 08-616 69 00.

Vi erbjuder:

 • Bedömning
 • Rådgivning
 • Behandling av psykisk ohälsa hos barn, ungdomar och familjer.
 • Föräldrastöd
 • Neuropsykiatriska utredningar med frågeställning ADHD/Autism/IF/Bred barnpsykiatrisk bedömning.

För barn och ungdomar 0-17 år med lindrig-måttlig psykisk ohälsa finns möjlighet till landstingsfinansierade psykologbesök via första linjens psykiatri.

Vi erbjuder detta i samarbete med våra samarbetspartners:

S: t Eriks Vårdcentral, Meliva, Doktor kom hem Kungsholmen, Din doktor samt Märsta Läkarhus och Atrium Vårdcentral.

Är ni listade på någon av dessa vårdcentraler kan ni själva ringa 08-193550 
eller
Be er husläkare om att skicka remiss till adressen nedan: Obs! patienten måste vara listad på någon av ovanstående vårdcentraler!

Evidentia Psykologi
Sankt Göransgatan 126
11245 Stockholm

För barn och ungdomar 0-17 år med lindrig-måttlig psykisk ohälsa finns möjlighet till landstingsfinansierade psykologbesök via första linjens psykiatri.

Vi erbjuder detta i samarbete med våra samarbetspartners:
S: t Eriks Vårdcentral, Meliva- Doktor kom hem Kungsholmen, Din doktor samt Märsta Läkarhus, Din doktor och Atrium Vårdcentral.

Är ni listade på någon av dessa vårdcentraler kan ni själva ringa 08-193550

eller 

be er husläkare om att skicka remiss till oss: Obs! patienten måste vara listad på någon av ovanstående vårdcentraler!

Kontakten inleds med 1-3 bedömningssamtal där svårigheterna kartläggs. Vi återger sedan bedömningen som kan resultera i behandling hos oss eller hänvisning till annan vårdinstans, exempelvis BUP. Till första besöket ser vi helst att vårdnadshavare kommer tillsammans med barnet eller ungdomen om inte annat överenskommits.

Besöken är kostnadsfria, avbokning senast 24 h innan besökstid därefter utgår 400 kronor i avgift.

Vi tar inte emot akuta psykiatriska ärenden. Vid akut behov hänvisas till BUP En väg in vardagar mellan kl.08:00-16:00, tfn: 08-514 524 50. På kvällar, nätter och helger BUP Akutenhet
tfn: 08-616 69 00.

Ni kan även så klart välkomna till oss om ni ej är listade hos någon av våra samarbetspartners men då som privat betalande.