Vårdcentraler / Psykosociala insatser

Vi erbjuder en helhetslösning för psykosociala tjänster utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) och ACT. Vi arbetar både med vuxna, barn och ungdomar som är i behov av psykosociala/psykologiska stödinsatser inom första linjen.

Vi uppfyller de formella kompetens- och erfarenhetskrav som finns. 

Vi vet vilka speciella krav som ställs inom primärvården gällande effektivitet och samarbete.

Vi kan arbeta utifrån flera metoder som anpassas efter individens behov och som samtidigt ger flöde och genomströmning.

Vi är välutbildade inom kognitiv beteendeterapi, barn- och ungdomspsykoterapi samt utvecklingspsykologi.

Våra insatser utgår från evidensbaserad psykologi/interventioner.

Genom att hyra in förstärkning av psykosociala tjänster kan ni på ett kostnadseffektivt sätt se till att kostnader avseende psykosociala tjänster blir mera rörlig. Det kan även vara en lösning när behov av förstärkning finns men de egna lokalerna inte räcker till.

Kontakta gärna oss via mail info@evidentiapsykologi.se eller via telefon 08 19 35 50. 

Ser fram emot att höra från er! 

Pris

Offert ges efter samtal kring upplägg.