Vårdcentraler / Psykosociala insatser

Vi erbjuder en helhetslösning för psykosociala tjänster utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) och ACT. Vi kan arbeta både med vuxna, barn och ungdom som är i behov av psykosociala/psykologiska stödinsatser inom första linjen.

Vi uppfyller de formella kompetens- och erfarenhetskrav

Vi vet vilka speciella krav som ställs inom primärvården gällande effektivitet och samarbete.

Vi kan arbeta utifrån flera metoder som anpassas efter individens behov och som samtidigt ger flöde och genomströmning.

Vi är välutbildade inom kognitiv beteendeterapi, barn och ungdomspsykoterapi och utvecklingspsykologi.

Våra insatser utgår från evidensbaserad psykologi/interventioner.

Genom att hyra in förstärkning av psykosociala tjänster kan ni på ett kostnadseffektivt sätt se till att kostnader avseende psykosociala tjänster blir rörlig. Det kan även vara en lösning när behov av förstärkning finns men de egna lokalerna inte räcker till.

Kontakta gärna oss via mail eller telefon, vid funderingar och för att boka tid.

Pris

Offert ges efter samtal kring upplägg.