Familjerådgivning

Vi på Evidentia psykologis familjerådgivning är specialiserade på samlevnadsproblem, utmaningar och kriser i parrelationer.  De flesta har någon gång upplevt påfrestningar i sina nära relationer och bättre och sämre perioder byter ofta av varandra utan att större händelser måste ligga bakom. Hjälp från en utomstående samtalspartner innan problem vuxit sig för stora är oftast en god investering.

Även vid långvarig slitning och svårlösliga konflikter kan det bli till värdefulla erfarenheter för att komma vidare och förbättra relationen. Vare sig man vill fortsätta förhållandet eller avsluta det. När man vill avsluta förhållandet kan stödsamtal och rådgivning hjälpa för att komma igenom frustrationer och om man har barn kan man behöva hitta nya samarbetsformer.

Att vårda och förebygga problem i relationen borde vara lika självklart som det är att ta hand om sin fysiska hälsa genom årliga kontroller, eller sina ägodelar som vi lämnar på regelbunden service. Ibland kan man helt enkelt behöva en hälsokontroll gällande relationer. Familjerådgivningen vänder sig till er som par/partner, gift/sambo/särbo, skilda/separerade och som familj med barn över 18 år.

Boka tid och läs mer om våra familjerådgivare

Ni får t.ex. hjälp med att:

 • Lyssna på och tala med varandra på ett bättre sätt
 • Få större förståelse och acceptans för sig själv och varandra
 • Hantera kriser, konflikter och trauman som försvårar relationen
 • Hitta lösningar för att hantera problem och konflikter
 • Bryta destruktiva mönster
 • Komma närmare varandra
 • Våga prata om frågor som rör intimitet, närhet, sex, lust och olust
Kontakta gärna oss via mail eller telefon, vid funderingar och för att boka tid.

Priser PER KOMMUN

Vi har avtal med följande kommuner för familjerådgivning:

 • STOCKHOLM STAD: 5 besök, 450 kr/besök
 • DANDERYD KOMMUN: 5 besök, 350 kr/besök
 • EKERÖ KOMMUN: 5 besök, 500 kr/besök (första besöket avgiftsfritt OBS från 1 april är priset 550 per besök)
 • HUDDINGE KOMMUN: 5 besök, 350 kr/besök
 • JÄRFÄLLA KOMMUN: 5 besök, 302 kr/besök
 • LIDINGÖ STAD: 6 besök, 453kr/besök
 • NACKA KOMMUN: 6 besök, 450kr/besök
 • NORRTÄLJE KOMMUN: 5 besök, 333 kr/besök 
 • SOLLENTUNA KOMMUN: 5 besök, 400 kr/besök
 • SOLNA STAD: 5 besök, 573 kr/besök, (första besöket avgiftsfritt)
 • SUNDBYBERG: 5 besök, 250 kr/besök
 • TÄBY KOMMUN: 5 besök, 400 kr/besök
 • VÄRMDÖ KOMMUN: 5 besök, 350 kr/besök
 • ÖSTERÅKER KOMMUN: 5 besök, 400 kr/besök

Läs mer på er kommuns hemsida för familjerådgivning.

Återbud/uteblivande.
Vid uteblivande och återbud mindre än 24 timmar före besökstiden utgår full debitering för besöket.
Återbud/uteblivna att Stockholmsstad gäller avbokning innan kl. 09.00 dagen före besöksdagen.
Vid akut sjukdom utgår inte debitering vid uppvisande av läkarintyg.

Hur arbetar vi?

Vi använder teorier och metoder som har stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet. Den teoretiska grunden för arbetet innehåller ett flertal olika teorier, till exempel systemisk, kognitiv, psykodynamisk, lösningsfokuserad, kris- och traumateori, anknytningsteori och sexologi. Vi har medarbetare med utbildning i parterapi metoder som IBCT och EFT (läs mer under parterapi). Vi har medarbetare med specialist kompetens inom neuropsykiatri, barn- och ungdomars utveckling, utvecklingspsykologi, sexologi.

Tillsammans kartlägger vi och planerar arbetet utifrån parets behov och önskemål. Vilka samspels/interaktionsmönster finns och vad behöver förändras för att paret eller familjen skall kunna skapa den relation de vill ha? Arbetet syftar till att öka parets/familjens förståelse av sig själv, varandra och samspelet inom paret/familjen.

Allmän information om familjerådgivning

Sekretess

Vårt arbete bygger på förtroende och frivillighet. Ni som vänder er till oss för att tala om era mest privata relationer skall erbjudas en trygg ram för samtalet. En förutsättning för detta är den särskilt stränga sekretess som gäller för familjerådgivning. Sekretess gäller alla uppgifter som lämnats eller inhämtats i samband med rådgivning. Vi för ej journaler. Ni som så önskar kan vara anonyma.

Möjlighet till tolk

Hos oss har du alltid möjlighet att få ditt språk tolkat utan särskild kostnad.

Återbud/uteblivet besök

Avbokning mindre än 24 timmar före besökstiden utgår full betalning för besöket.
Återbud/uteblivna att Stockholmsstad gäller avbokning innan kl. 09.00 dagen före besöksdagen.
Vid akut sjukdom utgår ej debitering vid uppvisande av läkarintyg