VIDEOBESÖK (Digital mottagning)

I Evidentia Psykologis digitala mottagning erbjuder vi alla våra tjänster via säkra samtal online. Du som enskild person eller ni som par kan boka tid i vår digitala mottagning. Psykologisk bedömning, behandling eller Psykoterapi online fungerar lika bra som vid fysiska besök.

När är det bra att ha samtal online?

Forskning visar att terapi online fungerar lika bra som fysiska besök trots att patienten och terapeuten aldrig träffar varandra.

Det finns flera fördelar med att ha videobesök i stället för fysiska besök. Det sänker tröskeln för att söka hjälp, och ger fler tillgång till rätt behandling. Det kanske inte finns en psykolog eller psykoterapeut med den kompetens du söker i det område där du bor. Kanske bor du utomlands och vill ha samtal med någon på ditt egna språk?

Det är för många mer effektivt tidsmässigt att ha sin terapi online. Du behöver ej ta dig till en av våra mottagningar utan platsen är helt flexibel. Det ökar möjligheten att få till samtalen. Går ni i parterapi hos oss behöver ni inte sitta på samma plats utan ni kan vara på olika platser.

Terapi online passar för det flesta svårigheter och utmaningar som du som enskild person eller ni som par kan ha. Däremot anser vi att när det rör sig om svårare psykiatrisk problematik är fysiska besök att föredra.

Hur går det till?

Vi genomför videosamtalen i Kaddio, du loggar in via https://evidentiapsykologiab.kaddio.com/login

  • Du loggar in med antingen via Bank- id eller tvåfaktorsautentisering vilket innebär att inloggning sker genom att en kod som skickas på sms ska skrivas in. (Detta är inom ramen för Socialstyrelsens krav på stark autentisering.)

  • För videosamtal via dator eller android mobil använd Google Chrome som webbläsare.
  • När det är din bokad tid kommer din behandlare ringa upp.
  • Klicka på videokamera som kommer upp på din skärm för ansluta till videobesöket (Du kan genomföra besöket via din telefon, dator eller surfplatta).

Du kan boka tid via vårt bokningssystem online https://evidentiapsykologiab.kaddio.com/booking/cal

Du kan även boka videobesök genom att maila oss till info@evidentiapsykologi.se eller ringa 08-193550.