Utredning VUXNA

Vi erbjuder fullständiga neuropsykiatriska utredningar för vuxna. Ni kan söka till oss privat eller via remiss.

Ibland behöver vi ta reda på mer om hur vi fungerar och vad vi behöver.

Vi är en privat vårdgivare med regionsavtal och med det fria vårdvalet tar vi emot vuxna patienter från hela landet på vår mottagning i Stockholm för neuropsykiatrisk utredning med frågeställning ADHD/ADD, autism/autismspektrumtillstånd eller intellektuell funktionsnedsättning. 

För att komma till oss på bekostnad av din hemregion krävs remiss från vuxenpsykiatrin. Det betyder att sedvanliga patientavgifter gäller om du kommer via remiss (250 kr/besök).

Du kan även själv bekosta utredningen, då behövs ingen remiss.

Utan remiss kan du komma som privatbetalande eller via din arbetsgivare.

För mer specifik prisuppgift kontakta oss på info@evidentiapsykologi eller på 08 19 35 50

Varmt välkommen! 

Vi har alltid varit mycket nöjda med de neuropsykiatrisk utredningar som Evidentia Psykologi gjort.

Hur går utredningen till?

  • Utvecklingsanamnes med förälder/föräldrar/nära anhörig. Det är en djupgående intervju om utveckling från födelse till idag. När vi utreder vuxna genomförs utvecklingsintervjun oftast per telefon med en nära anhörig.
  • Fördjupad intervju med psykolog innehållande levnadsbeskrivning, symtombild, funktionsnivå och strukturerad diagnostisk intervju anpassad efter frågeställning.
  • Ifyllnad av skattningsformulär med frågor om beteenden som belyser utredningens frågeställning.
  • Psykologiska test anpassade efter frågeställning.
  • Läkarbedömning hos psykiatriker inklusive somatisk status och neurologisk bedömning.

Hur får vi reda på utredningens resultat?

Inom några veckor efter utredningens start kommer ni att kallas till ett återgivningssamtal hos psykologen. Där går vi igenom utredningsresultat, bedömning och rekommendationer. Tidsplanen förutsätter att inget oförutsett händer som gör att utredningstiden behöver förlängas. Ni kan välja att få resultatet via videomöte eller på plats hos oss. Ni får även ett skriftligt utlåtande som innehåller en sammanställning av utredningen med rekommendationer på insatser.
 
Välkomna att kontakta oss vid frågor!

info@evidentiapsykologi.se
08 19 3550

Adress för remiss:
Evidentia Psykologi AB
Sankt Göransgatan 126
112 45 Stockholm