Utredning BARN / UNGDOM

Vi erbjuder fullständiga neuropsykiatriska utredningar för Barn/ungdomar. Antingen kan ni söka till oss privat eller via remiss.

Ibland behöver vi ta reda på mer om hur vi fungerar och behöver.

Vi är privat vårdgivare med regionavtal och i och med det fria vårdvalet tar vi emot barn och ungdomar från hela landet på våra mottagningar i Stockholm för neuropsykiatrisk utredning med frågeställning ADHD/ADD, autism/autismspektrumtillstånd eller intellektuell funktionsnedsättning. För att komma till oss på bekostnad av din hemregion krävs remiss från barn- och ungdomspsykiatrin eller habiliteringsmottagning.

Ni kan även själva bekosta barnets utredning. Då behövs ej remiss. Kontakta oss för mer specifik prisuppgift.

Du är välkommen att kontakta oss via e-post info@evidentiapsykologi.se eller ringa oss på nummer 08 19 3550

Hur går utredningen till?

 

En neuropsykiatrisk utredning är lite som att lägga ett pussel, där psykolog och läkare utvärderar ditt barns symtom, beteenden och svårigheter.

Först ses vi tillsammans med barn och föräldrar/vårdnadshavare. Prata gärna med ert barn innan ni kommer till oss om varför ni ska göra en neuropsykiatrisk utredning. Vanliga anledningar brukar vara att nåt i skolan inte fungerar, att barnet/den unge har svårt att sitta still/svårt att fokusera, att det är jobbigt med kompisar eller att det blir mycket bråk och konflikter hemma. En utredning ska hjälpa till att svara på vad barnet/den unge är bra på och vad barnet/den unge behöver mer hjälp med, hemma och/eller i skolan.

Efter det inledande samtalet sker det olika bedömningar av barnet och samtal med föräldrar/vårdnadshavare. Det som brukar ingå är följande:

  • Föräldraintervju om hur barnet fungerar hemma och hur barnet har fungerat under sin uppväxt. Vi kommer ställa frågor om hur barnet har klarat sina milstolpar (lära sig sitta/gå/springa osv, lära sig prata med mera). Titta gärna i gamla fotoalbum, information från BVC-kontroller osv. Det kan vara hjälpsamt att inför besöket titta på filmer av barnet från när barnet var yngre, om sådana finns.
  • Skattningsskalor som barnet/den unge, föräldrar och förskola/skola ska fylla i.
  • Psykologiska test anpassade efter frågeställning.
  • Läkarbedömning hos psykiatriker. Läkaren gör en medicinsk bedömning och ställer frågor utifrån sin barnpsykiatriska kompetens. Läkaren tar inga blodprov eller något annat som gör ont vid sitt besök.

Vid behov kontaktar psykologen barnets förskola/skola. Ha gärna med kontaktuppgifter till ansvarig pedagog så att psykologen kan ta kontakt med honom/henne.

Hur får vi reda på utredningens resultat?

Inom några veckor efter utredningens start kommer ni att kallas till ett återgivningssamtal hos psykologen där vi går igenom utredningsresultat, bedömning och rekommendationer till stöd och insatser. Ni kan välja att få resultatet via telefon, via videomöte eller på plats hos oss. Ni får även ett skriftligt utlåtande som innehåller en sammanställning av utredningen med rekommendationer. Vid utredningar med barn och ungdomar ingår även en återgivning till skolan.

Vi finns på 
Sankt Göransgatan 126
112 45 Stockholm

Välkomna att kontakta oss vid frågor!

info@evidentiapsykologi.se
08 19 3550

Adress för remiss:
Evidentia Psykologi AB
Sankt Göransgatan 126
112 45 Stockholm

FORMULÄR OCH DOKUMENT DU KAN BEHÖVA


(Klicka på länken för att ladda ned eller skriva ut)

5-15 R : NORDISKT FORMULÄR FÖR UTREDNING AV BARNS OCH UNGAS UTVECKLING OCH BETEENDE:

– Föraldrarversion

– Lärarformulär