Utredning BARN / UNGDOM

Vi erbjuder fullständiga neuropsykiatriska utredningar för barn och ungdomar. Ni kan välja mellan att söka till oss privat eller via remiss. 

Ibland behöver vi ta reda på mer om hur vi fungerar och vad vi behöver.

Vi är en privat vårdgivare med regionavtal. Detta innebär att vi tar emot barn och ungdomar från hela landet på våra mottagningar i Stockholm för  neuropsykiatriska utredningar. Vi utreder frågeställningar som ADHD/ADD, autism/autismspektrumtillstånd eller intellektuell funktionsnedsättning. För att komma till oss på bekostnad av din hemregion krävs remiss från barn- och ungdomspsykiatrin eller habiliteringsmottagningen.

Om ni själva ska bekosta barnets utredning behövs ej remiss. Kontakta gärna oss för mer information om hur processen går till samt information om priser på mail:  info@evidentiapsykologi.se eller ring oss på 08-19 35 50. 

Hur går utredningen till?

En neuropsykiatrisk utredning är lite som att lägga ett pussel, där psykolog och läkare utvärderar ditt barns symtom, beteenden och svårigheter.

Först ses vi tillsammans med barn och föräldrar/vårdnadshavare. Prata gärna med ert barn innan ni kommer till oss om varför ni ska göra en neuropsykiatrisk utredning. Vanliga anledningar brukar vara att något i skolan inte fungerar, att barnet har svårt att sitta still eller svårt att fokusera. Det kan vara jobbigt med kompisar eller att det blir mycket bråk och konflikter hemma. En utredning ska hjälpa till att svara på vad barnet är bra på och vad barnet behöver mer hjälp med, hemma och/eller i skolan.

Efter det inledande samtalet sker det olika bedömningar av barnet och samtal med föräldrar/vårdnadshavare. Det som brukar ingå är följande:

  • Föräldraintervju om hur barnet fungerar hemma och hur barnet har fungerat under sin uppväxt. Vi kommer ställa frågor om hur barnet har klarat sina milstolpar (lära sig sitta/gå/springa/lära sig prata med mera). Titta gärna i gamla fotoalbum, information från BVC-kontroller osv. Det kan vara hjälpsamt att inför besöket titta på filmer av barnet från när barnet var yngre, om sådana finns.
  • Skattningsskalor som barnet, föräldrar och förskola/skola ska fylla i.
  • Psykologiska test anpassade efter frågeställning.
  • Läkarbedömning hos psykiatriker. Läkaren gör en medicinsk bedömning och ställer frågor utifrån sin barnpsykiatriska kompetens. Läkaren tar inga blodprov eller något annat som gör ont vid besöket.

Vid behov kontaktar psykologen barnets förskola/skola. Ha gärna med kontaktuppgifter till ansvarig pedagog så att psykologen kan ta kontakt med honom/henne.

Hur får vi reda på utredningens resultat?

Inom några veckor efter utredningens start kommer ni att kallas till ett återgivningssamtal hos psykologen där vi går igenom utredningsresultat, bedömning och rekommendationer till stöd och insatser. Ni kan välja att få resultatet via telefon, via videomöte eller på plats hos oss. Ni får även ett skriftligt utlåtande som innehåller en sammanställning av utredningen med rekommendationer. Vid utredningar med barn och ungdomar ingår även en återgivning till skolan.

Besöksadress: 
Sankt Göransgatan 126
112 45 Stockholm

Välkomna att kontakta oss vid frågor!

info@evidentiapsykologi.se
08 19 35 50

Adress för remiss:
Evidentia Psykologi AB
Sankt Göransgatan 126
112 45 Stockholm

FORMULÄR OCH DOKUMENT DU KAN BEHÖVA


(Klicka på länken för att ladda ned eller skriva ut)

5-15 R : NORDISKT FORMULÄR FÖR UTREDNING AV BARNS OCH UNGAS UTVECKLING OCH BETEENDE:

– Föraldrarversion

– Lärarformulär